+34 93 244 84 40
Grupo Obrelsa

CONVOCATORIA
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 13 de diciembre de 2022, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 14 de diciembre de 2022 en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2021.
2º. Aplicación de resultados.
3º. Aprobación, en su caso, de la gestión social.
4º. Distribución de dividendos.
5º. Ruegos y Preguntas.
6º. Apoderamientos, en su caso, para elevar a públicos los acuerdos.
7º.Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio de la Sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 12 de noviembre de 2022. Enrique Moros Hernández, Consejero delegado.

OBRAS ELECTRICAS, S.A.

masterquadre

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/ Besalú 9-11, 08211, Castellar del Vallés, Barcelona

Tel.: 937145411 | Fax: 937145150

masterquadre@masterquadre.com

 

MASTERQUADRE És una Empresa pertanyent al GRUP OBRELSA i la seva activitat principal és la de realitzar quadres elèctrics.

Es tracta d’ un taller de 800 m2 situat a 30 km. de Barcelona amb una gran capacitat de producció.

Disposa d´ un equip de tècnics i operaris tant per produir en les seves pròpies instal•lacions com per realitzar diferents treballs de camp o ampliacions en quadres existents i en funcionament de les diferents empreses.

Durant la fabricació dels quadres, posem especial atenció a les especificacions i desitjos del client, respectant espais lliures per futures ampliacions, repartiment d'elements del quadre, sempre pensant en facilitar les tasques de manteniment, amb esquemes acolorits i marcatges clars per identificar millor les línies i elements.

L'equip de MASTERQUADRE té experiència en PLC, automatització i control.

Des del nostre de punt de vista, els quadres son el cor de l’ instal•lació i per tant, li donem l´ importància que mereixen.