+34 93 244 84 40
Grupo Obrelsa

CONVOCATORIA
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 28 de junio de 2022, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2022 en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2021.
2º. Aplicación de resultados.
3º. Aprobación, en su caso, de la gestión social.
4º. Distribución de dividendos.
5º. Ruegos y Preguntas.
6º. Apoderamientos, en su caso, para elevar a públicos los acuerdos.
7º.Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio de la Sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 19 de mayo de 2022. Enrique Moros Hernández, Consejero delegado.

OBRAS ELECTRICAS, S.A.

 

Electricitat

Obras Eléctricas S.A. ofereix un servei global de solucions com empresa especialitzada del sector industrial, executant projectes, assessorant i realitzant manteniments. Estudiem els projectes en profunditat, entenent les necessitats del client i aplicant el nostre coneixement i experiència en benefici d’ una obra ben executada, optimitzada, sense interferències ni desviacions pressupostàries. El nostre departament tècnic i d'obra està format per enginyers, caps d'equip, personal propi qualificat i taller a on dissenyem i fabriquem els quadres elèctrics i de potència. Tot el nostre d'equip té un ampli currículum d'execucions i està habituat a complir amb els requeriments i terminis del sector industrial, anticipant-se sempre als possibles obstacles de l'obra.

 • Instal•lacions de MT i BT.
 • Muntatges elèctrics industrials.
 • Estacions transformadores.
 • Grups electrògens.
 • Quadres elèctrics.
 • Il•luminació públicaa.
 • Detecció.
 • Instrumentació i control.
 • Assistència tècnica.
 • Manteniments industrials preventius i correctius.

Clima i Fluids

L´activitat d´Obrelsa Clima Fluids S.L. és la d'executar, assessorar i fer manteniments en climatització, ventilació, fluids, fontaneria, etc., amb personal exclusivament dedicat a això. L'estudi, anàlisi i càlcul que realitzen els nostres tècnics, ens permet oferir als nostres clients, la millor solució possible, les alternatives més viables i totes aquelles optimitzacions que ens portin a resoldre amb èxit els requeriments i expectatives de la propietat. La solució d’ interferències, sobre costos i problemes ocults posteriors és sempre un objectiu important dins del nostre departament.

 • Climatizació.
 • Ventilació.
 • Calefacció.
 • Extinció.
 • Fontaneria i sanejament.
 • Sistemes de bombeig.
 • Grups de presió.
 • Calderes.
 • Tractaments d'aigües i descalcificadors.
 • Aigua purificada.
 • Gas.
 • Vapor.
 • Aire comprimit.
 • Assistència tècnica.
 • Manteniments industrials preventius i correctius.

Energies renovables

Els nostres professionals de Eco Industrial Renovables han realitzat projectes a Espanya, Europa, Amèrica Llatina, Carib i Àfrica. En les instal•lacions fotovoltaiques, realitzem el muntatge i subministrament d'estructures i plaques, instal•lacions elèctriques, instal•lació de fibra per el control i l’ instal•lació de seguretat, tant de forma independent com de paquet d'instal•lacions globals. Quan actuem de forma global, busquem el millor sistema de coordinació de les activitats, a la fi de millorar els terminis d'execució.

 • Cogeneracions.
 • Instal•lacions fotovoltaiques i tèrmiques en coberta.
 • Parcs Solars.
 • Calderes de biomasa.
 • Geotèrmia.
 • Solucions d'Estalvi i Eficiència Energètica.
 • Assistència tècnica.
 • Manteniments industrials preventius i correctius.

Senyals dèbils

Els nostres clients ens contracten aquests paquets com a complement a les Instal•lacions elèctriques. Obras Eléctricas S.A. realitza instal•lacions de veu i dades, seguretat, telefonia, instrumentació, fibra òptica, entre altres activitats.

 • Veu i dades.
 • Interfonia.
 • CCTV.
 • Informàtica.
 • Cablejat Estructurat.
 • Seguretat i detecció.
 • Telefonia.
 • Fibra òptica.
 • Instrumentació i control.
 • Control d´ accesos.
 • Assistència tècnica.

PCI

Com activitat complementària a la resta d'activitats d´Obrelsa Clima Fluids S.L., els nostres tècnics aporten solucions en la detecció i extinció d'incendis.

 • Detecció d´ incendis.
 • Extinció d´ incendis.
 • Sales de bombes.
 • Bies, hidrants i ruixadors.
 • Sistemes de ventilació.
 • Central receptora d´ alarmes.
 • Manteniments industrials preventius i correctius.

Projectes realitzats